Organization

Festivalleitung

Prof. Dr. Heiner Behring

behring@hs-offenburg.de

Festivalprojektleitung und Programmplanung

Ania Berger

ania.berger@hs-offenburg.de

Festivalmoderation und Programm&Show

Kai Wissmann

kai.wissmann@me.com

Festivalorganisation & Rahmenprogramm

Fabian Linder

fabian.linder@hs-offenburg.de

Trinationale Kooperation / Sichtungskomitee

Prof. Götz Gruner

goetz.gruner@hs-offenburg.de

Interaktive Arbeiten / Sichtungskomitee

Prof. Sabine Hirtes

sabine.hirtes@hs-offenburg.de

Gleichstellung / Sichtungskomitee

Prof. Sabine Burg

sabine.burg@hs-offenburg.de

Interaktive Arbeiten / Sichtungskomitee

Daniel Fetzner

daniel.fetzner@hs-offenburg.de

Technische Leitung

Markus Moser

moser@hs-offenburg.de

Liveregie, Filmabwicklung

Sven Barleon

sven.barelon@hs-offenburg.de

Animation, Sichtungskomitee

Harald Götz

harald.goetz@hs-offenburg.de

Kampagnenkonzeption & Grafik

Lukas Mehl

lmehl@stud.hs-offenburg.de

Produktion Trailer

Adrian Schwartz

aschwart@stud.hs-offenburg.de

Liveregie, Sichtungskomitee

Kevin Hartfiel

kevin.hartfiel@hs-offenburg.de

Webmaster

Josef Flößer

jfloesse@stud.hs-offenburg.de